IWI Tour LOG-2019QSL MANAGER MR.MIKE/ 56LR001

56LR/EF-012 Lossisaari Isl.

-13LR004

-108TM711

-108CT1506

-13EK111

-13EK101

-13OP020 QSL RX/ 2.12 TX

-35WR035

-13LR131

-35SR159 LOG RX/ 16.10 TX

-47DK101

-13CT310

-13PR184

-13IR121 QSL RX/ 16.10 TX

-13VT141

-20SC1031

-161WM076

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-20RC177

-47AT121

-161AT482

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-161AT080

-161ET236

56LR/EF-013 Timosensaari Isl.

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-35SR159 LOG RX/ 16.10 TX

-56LR566

-20LA314

-108DT001

-56LR200

-56SF052

-13RC178  QSL RX/ 5.3 TX

-13PR184

-14AT592

-47DX054

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-19LR020

-1AT014 LOG RX/ 28.10 TX

-1AT519

-19AT145/M

-13LR101

-19EK222

-47DX109  QSL RX/ 1-20 TX

-19RF005

-35TRC101

-13OT033

-13OP020 QSL RX/ 2.12 TX

-1AT506  QSL RX/ 23.1 TX

-20LR020

-1SD224

-20RC177

-13LR001

-14AT038 QSL RX/ 28.10 TX

-13LR200

-13LR020

-21CH404

-13EK158

-14AT047 QSL RX/ 7.10 TX

-13LR131

-14IR181 QSL RX/ 4.10 TX

-14AT832

-14AT496

-14RC011

-161EX016 QSL RX/ 16.3 TX

-108/26LR160

-14AP001

-14HR062 QSL RX/ 9.1 TX

-26IR244

-163X549

-14RC082

-14HF149

-14TRC085 QSL RX/ 28.10 TX

-14RC124 LOG RX/ 7.10 TX

-14AT029

-13IR100 QSL RX/ 16.10 TX

-14DA016

-13AT112 QSL RX/ 2.12 TX

-14TW110

-13LR004

-16LV558 QSL RX/ 4.10 TX

-14AT309

-14AT369

-14EM011

56LR/EF-014 Vaajasaari Isl.

-20AT155

-13OT001

-56LR200

-14SD244 QSL RX/ 7.10 TX

-13EK101

-13DS001

-19EK222

-14AT592

-13OD088

-1AT014 LOG RX/ 28.10 TX

-13OT001/M

-14AT232 QSL RX/ 15.10 TX

-30AT252

-35TRC101

-1AT506  QSL RX/ 23.1 TX

-14SD160 QSL RX/ 7.10 TX

-31RC111

-14RC278 QSL RX/ 15.10 TX

-14IR181 QSL RX/ 4.10 TX

-14AT047 QSL RX/ 7.10 TX

-14AT462

-13LR131

-14AT202 QSL RX/ 7.10 TX

-19AT256

-14AT129 QSL RX/ 7.10 TX

-14SD014

-47DK101

-1SD810/M

-14AR728

-19SD555

-56UNIT281 QSL RX/TX

-14RFI101 QSL RX/ 7.10 TX

-26LR352

-35SSB079 QSL RX/ 16.10 TX

-47PL122

-13IR100 QSL RX/ 16.10 TX

-21CT002

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-161AT142 QSL RX/ 15.10 TX

-14AT962 LOG RX/ 16.10 TX

-13IR121 QSL RX/ 16.10 TX

-163AT323

-26DX047 QSL RX/ 4.10 TX

-14AT038 QSL RX/ 28.10 TX

-13LR093

-14AP001

-47DX109  QSL RX/ 1-20 TX

-14AT369

-14DW01

-35SR159 LOG RX/ 16.10 TX

-14RC082

-16AT102 QSL RX/ 16.10 TX

-14TW110

-161BD542

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-14IR017 QSL RX/ 4.10 TX

-161EX016 QSL RX/ 16.3 TX

-14AV05

-14HR062 QSL RX/ 9.1 TX

-1SA462

-13LR582 QSL RX/ No Contribution/ 2.1 TX

-14AT496

-14DA016

-13EK111

-163X549

-1AN448 QSL RX/ 11.10 TX

-13RC178 QSL RX/ 5.3 TX

-26SW037

-13PR184

-14AT592

-13AT217

-26IR244

-14GT078

-13DS001

-13AT296/M

-1AT227

-47DX054

-13LR004

-14RC124 LOG RX/ 7.10 TX

-13AT112 QSL RX/ 2.12 TX

-15AT111

-1AT194

-14RC011

-14EM011

-30RC413

-14PAT338

56LR/CF-001 Haapasaari Isl.

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-161EX016 QSL RX/ 16.3 TX

-14SD220

-161AT142 QSL RX/ 15.10 TX

-35SSB079 QSL RX/ 16.10 TX

-161AT080

-14AT047 QSL RX/ 7.10 TX

-47DX054

56LR/SF-013 Vähäsaari Isl.

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-14AT962 LOG RX/ 16.10 TX

-13LR811

-19LR014

-19AT256

-19LR963

-14AT832

-13AT464

-19/347CI101

-13LR002

-47AT124

56LR/SF-014 Salonsaari Isl.

-19AT256

-19LR178

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-13EK013

-19LR155

-13LR131

-13CT012

-19LR020

-13GI01

56LR/WF-002 Kutalansaari Isl.

-161AT080

-13OT001

-13IR100 QSL RX/ 16.10 TX

-13GI001

-14AT309

-14EM011 QSL RX/ TX

-161AT142 QSL RX/ 15.10 TX

-13TW227

-13OT033

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-14DA049

-14RC278 QSL RX/ 15.10 TX

-14HR062 QSL RX/ 9.1 TX

-14AT824

-26SW037

-13OT028

-14HF149

-14DA021 QSL RX/ 28.10 TX

-13LR225

-14EM001 QSL RX/ 28.10 TX

-13IR121 QSL RX/ 16.10 TX

-13OT779

-14AT832

-161OS099

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-14TRC085 QSL RX/ 28.10 TX

-161OS202

-13PR184

-13EK101

-19SD555

-19SB001

-47DX109  QSL RX/ 1-20 TX

-47DX054

-19AT614

-13LR103

-47AT121

-19AT256

56LR/WF-003 Isosaari Isl.

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-161AT080

-161EX015 LOG RX/ 17.10 TX

-13IR100 QSL RX/ 16.10 TX

-56SD027 QSL 1.2 TX

-14RC278 QSL RX/ 15.10 TX

-14EM011

-13OP020

-13RC178 QSL RX/ 5.3 TX

-16AT102 QSL RX/ 16.10 TX

-13LR103

-35SSB079 QSL RX/ 16.10 TX

-1AT014 LOG RX/ 28.10 TX

-161OS099

-14DA049

-14AT832

-13LR225

-13LR077

-35SR159 LOG RX/ 16.10 TX

-26SW037

-13IR121 QSL RX/ 16.10 TX

-329LR021

-26TC062

-14AT201

-47DX054

-14SD974

-161AT142 QSL RX/ 15.10 TX

-14AT496

-13OT033

-47DX109  QSL RX/ 1-20 TX

-19LR020

-19LR014

-19SD280

-1AT506  QSL RX/ 23.1 TX

-26NC001

-13OT001

-14HR062 QSL RX/ 9.1 TX

-13OT779

-14AT362

56LR/WF-004 Salonsaari Isl.

-14DX019 QSL RX/ 17.10 TX

-56SD027 QSL 2.1 TX

-13LR103

-14DA049

-35SR159 LOG RX/ 16.10 TX

-13PR184

-14RC001

-56/30AT102

-161AT142 QSL RX/ 15.10 TX

-1SD146

-14SD974

-19AT256

-26SW037

-161OS202

-19AT515

-14SD177 QSL RX/ 15.10 TX

-35SSB079 QSL RX/ 16.10 TX

-26MW017

-19SD104

-13LR582

-35TRC101

-13EK111

-14DA029

-16AT102 QSL RX/ 16.10 TX

-14CI062

-19EK222

-19AT614

-26IR244

-19SD555

-163AT323

-14EM001 QSL RX/ 28.10 TX

-13OT001

-14AT962 LOG RX/ 16.10 TX

-26CI2477

-13IR100 QSL RX/ 16.10 TX

-13LR013

-13IR121 QSL RX/ 16.10 TX

-14AT232 QSL RX/ 15.10 TX (New qsl TX 2.1.)

-108LR006

-14HR062 QSL RX/ 9.1 TX

-13LR021

-14NE161

-14AT369

-1AT506  QSL RX/ 23.1 TX

-16AT153

-19/13LR779

-1CI119

-329LR021

-14FDX830

-13LR004

-13OT033

-14AT496

-29GP051


White: Jarkko (56LR006)

Blue: Mike (56LR001)

UPDATE: 14.3.2020


Congrats Mr.Chris

14DX019 Worked all active islands in Lima Radio Finland IWI tour 2019.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita